SFS 2020:131 Förordning om ändring i förordningen (2009:1174) med instruktion för Försäkringskassan

SFS2020-131.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2009:1174) med instruktion

för Försäkringskassan

Utfärdad den 19 mars 2020

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (2009:1174) med instruktion för
Försäkringskassan ska ha följande lydelse.

3 §1 Försäkringskassan ansvarar också för uppföljning, beslut om och
utbetalning av medel enligt överenskommelser tecknade mellan staten och
Sveriges Kommuner och Regioner avseende bidrag för arbete med sjuk-
skrivningar inom hälso- och sjukvård samt medel för medicinsk rehabili-
teringsgaranti.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2020.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2016:11.

SFS

2020:131

Publicerad
den

20 mars 2020