SFS 2020:132 Förordning om ändring i förordningen (2011:582) med instruktion för Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

SFS2020-132.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2011:582) med instruktion för

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

Utfärdad den 19 mars 2020

Regeringen föreskriver att 7 § förordningen (2011:582) med instruktion för
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd ska ha följande lydelse.

7 § Av nämndens ledamöter utses

1. en efter förslag av Sveriges Kommuner och Regioner,
2. en efter förslag av Landsorganisationen i Sverige,
3. en efter förslag av Tjänstemännens centralorganisation,
4. en efter förslag av Sveriges akademikers centralorganisation, och
5. de fyra återstående ledamöterna bland personer som kan anses särskilt

företräda allmänhetens intresse.

Ersättarna utses på samma sätt som ledamöterna.
Om förslag till ledamot eller ersättare inte har lämnats, ska ett tillräckligt

antal ledamöter och ersättare ändå utses.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2020.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS

2020:132

Publicerad
den

20 mars 2020