SFS 2020:133 Förordning om ändring i förordningen (2015:284) med instruktion för Socialstyrelsen

SFS2020-133.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2015:284) med instruktion för

Socialstyrelsen

Utfärdad den 19 mars 2020

Regeringen föreskriver att 17 § förordningen (2015:284) med instruktion för
Socialstyrelsen ska ha följande lydelse.

17 §1 Nationella rådet för specialiseringstjänstgöring består av en ordför-
ande samt sju andra ledamöter för frågor om läkares specialiseringstjänst-
göring och sex andra ledamöter för frågor om tandläkares specialiserings-
tjänstgöring. Ordföranden ska vara en representant från Socialstyrelsen.

För frågor om läkares specialiseringstjänstgöring ska minst en av leda-

möterna utses på förslag av Sveriges Kommuner och Regioner, minst en på
förslag av Svenska Läkaresällskapet, minst en på förslag av Sveriges läkar-
förbund och minst en på förslag av Sveriges universitets- och högskole-
förbund.

För frågor om tandläkares specialiseringstjänstgöring ska minst en av

ledamöterna utses på förslag av Sveriges Kommuner och Regioner, minst
en på förslag av professionen, minst en på förslag av vårdgivarna och minst
en på förslag av Sveriges universitets- och högskoleförbund.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2020.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2018:1381.

SFS

2020:133

Publicerad
den

20 mars 2020