SFS 2020:137 Förordning om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar

SFS2020-137.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig

ersättning för insatser för vissa utlänningar

Utfärdad den 19 mars 2020

Regeringen föreskriver att 43 § förordningen (2010:1122) om statlig
ersättning för insatser för vissa utlänningar ska ha följande lydelse.

43 §1 Migrationsverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av
denna förordning, dock inte i fråga om 37�37 b §§.

Innan Migrationsverket meddelar sådana föreskrifter ska Sveriges

Kommuner och Regioner få tillfälle att yttra sig.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2020.

På regeringens vägnar

�&SA LINDHAGEN

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2014:367.

SFS

2020:137

Publicerad
den

20 mars 2020