SFS 2020:139 Förordning om ändring i förordningen (2017:292) med instruktion för Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd

SFS2020-139.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2017:292) med instruktion

för Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd

Utfärdad den 19 mars 2020

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2017:292) med instruktion för
Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd ska införas en ny para-
graf, 1 a §, av följande lydelse.

1 a § Myndigheten ska främja samordning av sådant stöd efter adoption
som avses i 5 kap. 1 § 9 socialtjänstlagen (2001:453) och samordna den för-
äldrautbildning som kommunen ska anvisa inför adoption enligt 6 kap. 12 §
samma lag.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2020.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS

2020:139

Publicerad
den

20 mars 2020