SFS 2020:141 Förordning om upphävande av förordningen (2007:662) om extra ersättning till kommuner 2007–2009 för att påskynda utlänningars etablering på arbetsmarknaden

SFS2020-141.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om upphävande av förordningen (2007:662) om extra

ersättning till kommuner 2007�2009 för att påskynda

utlänningars etablering på arbetsmarknaden

Utfärdad den 19 mars 2020

Regeringen föreskriver att förordningen (2007:662) om extra ersättning till
kommuner 2007�2009 för att påskynda utlänningars etablering på arbets-
marknaden ska upphöra att gälla vid utgången av maj 2020.

På regeringens vägnar

�&SA LINDHAGEN

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

SFS

2020:141

Publicerad
den

20 mars 2020