SFS 2020:142 Förordning om upphävande av förordningen (2009:1561) om extra ersättning till kommuner 2010 för att påskynda utlänningars etablering på arbetsmarknaden

SFS2020-142.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om upphävande av förordningen (2009:1561) om extra

ersättning till kommuner 2010 för att påskynda

utlänningars etablering på arbetsmarknaden

Utfärdad den 19 mars 2020

Regeringen föreskriver att förordningen (2009:1561) om extra ersättning till
kommuner 2010 för att påskynda utlänningars etablering på arbetsmark-
naden ska upphöra att gälla vid utgången av maj 2020.

På regeringens vägnar

�&SA LINDHAGEN

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

SFS

2020:142

Publicerad
den

20 mars 2020