SFS 2020:158 Förordning om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

SFS2020-158.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa

hälsofarliga varor

Utfärdad den 26 mars 2020

Regeringen föreskriver1 att bilagan till förordningen (1999:58) om förbud
mot vissa hälsofarliga varor ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 28 april 2020.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Se Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett

informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informa-

tionssamhällets tjänster.

SFS

2020:158

Publicerad
den

27 mars 2020

background image

2

SFS

Bilaga2

Förteckning över varor som ska anses som hälsofarliga varor enligt

lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor

N-metyl-1-(3,4-metylendioxifenyl)-2-butylamin (MBDB)
1-(3,4-metylendioxifenyl)-2-butylamin (BDB)
5-metoxi-N,N-dimetyltryptamin (5-MeO-DMT)
5-metoxi-N,N-diisopropyltryptamin (5-MeO-DIPT)
5-metoxi-alfametyltryptamin (5-MeO-AMT)
2,5-dimetoxi-4-etylfenetylamin (2C-E)
alfa-metyltryptamin (AMT)
2,5-dimetoxi-4-klorfenetylamin (2C-C)
2,5-dimetoxi-4-metylfenetylamin (2C-D)
4-acetoxi-N,N-diisopropyltryptamin (4-AcO-DIPT)
gammabutyrolakton (GBL)
1,4-butandiol (1,4-BD)
4-acetoxi-N,N-metylisopropyltryptamin (4-AcO-MIPT)
4-hydroxi-N,N-metylisopropyltryptamin (4-HO-MIPT)
4-acetoxi-N,N-dietyltryptamin (4-AcO-DET)
4-hydroxi-N,N-dietyltryptamin (4-HO-DET)
1-(3-trifluormetylfenyl)piperazin (TFMPP)
2,5-dimetoxi-4-isopropyltiofenetylamin (2C-T-4)
[2,3-dihydro-5-metyl-3-(4-morfolinylmetyl)pyrrolo[1,2,3-de]-1,4-

bensoxazin-6-yl]-1-naftalenylmetanon (WIN 55,212-2)

5-(1,1-dimetylheptyl)-2-[5-hydroxy-2-(3-hydroxypropyl)cyclo-

hexyl]fenol (CP 55,940)

(2-metyl-1-pentylindol-3-yl)-(naftalen-1-yl)metanon (JWH-007)
(2-metyl-1-propyl-1H-indol-3-yl)-1-naftalenylmetanon (JWH-015)
(1-hexyl-1H-indol-3-yl)-1-naftalenylmetanon (JWH-019)
2-metylnaftalen-1-yl-(butylindol-3-yl)metanon (JWH-073 metylderivat)
4-metoxinaftalen-1-yl-(1-pentylindol-2-metyl-3-yl)metanon (JWH-098)
1-hexyl-2-fenyl-4-(1-naftoyl)pyrrol (JWH-147)
(4-metoxyfenyl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)metanon (RCS-4)
4-metylhexan-2-amin (DMAA)
4-(2-aminopropyl)bensofuran (4-APB)
5-(2-aminopropyl)bensofuran (5-APB)
1-(1-bensofuran-5-yl)-N-metylpropan-2-amin (5-MAPB)
1-pentyl-N-tricyklo[3.3.1.13,7]dek-1-yl-1H-indol-3-karboxamid (APICA

[JWH-018 adamantyl karboxamid])

1-pentyl-N-tricyklo[3.3.1.13,7]dek-1-yl-1H-indazol-3-karboxamid

(AKB48)

(1-pentyl-1H-indol-3-yl)tricyklo[3.3.1.13,7]dek-1-yl-metanon (AB-001)
1-[(5-kloropentyl)-1H-indol-3-yl]-(naftalen-1-yl)metanon (JWH-018

N-[5-kloropentyl] derivat)

N-[1-(aminokarbonyl)-2-metylpropyl]-1-[(4-fluorofenyl)metyl]-1H-

indazol-3-karboxamid (AB-FUBINACA)

N-(1-amino-3-metyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-

karboxamid (5F-AB-PINACA)

N-(1-amino-3,3-dimetyl-1-oxobutan-2-yl)-1-pentyl-1H-indol-3-

karboxamid (ADBICA)

kinolin-8-yl-1-pentyl-1H-indol-3-karboxylat (PB-22)

2 Senaste lydelse 2020:12. �ndringen innebär bl.a. att ⬝CUMYL-5F-PINACA, SGT-25⬝, ⬝NM-

2201⬝, ⬝5C-AKB48⬝, ⬝tetrametylcyklopropanfentanyl⬝, ⬝5Cl-AB-PINACA⬝, ⬝MPhP-2201⬝, ⬝2-

metylacetylfentanyl⬝ och ⬝5F-CUMYL-PeGACLONE⬝ tas bort ur förteckningen.

2020:158

background image

3

SFS

kinolin-8-yl-1-(4-fluorobensyl)-1H-indol-3-karboxylat (FUB-PB-22)
naftalen-1-yl-1-(4-fluorobensyl)-1H-indol-3-karboxylat (FDU-PB-22)
kinolin-8-yl-1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-karboxylat (5F-PB-22

indazol)

kinolin-8-yl-1-(cyklohexylmetyl)-1H-indol-3-karboxylat (BB-22)
4-hydroxi-3,3,4-trimetyl-1-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)pentan-1-on

(4-HTMPIPO)

(1-heptyl-1H-indol-3-yl)(2,2,3,3-tetrametylcyklopropyl)metanon

(UR-144-heptylderivat)

N-bensyl-1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-karboxamid (5F-SDB-006)
N-(1-amino-3,3-dimetyl-1-oxobutan-2-yl)-1-pentyl-1H-indazol-3-

karboxamid (ADB-PINACA)

N-(naftalen-1-yl)-1-pentyl-1H-indazol-3-karboxamid (MN-18)
1-(5-fluoropentyl)-N-(naftalen-1-yl)-1H-indol-3-karboxamid (5F-NNEI)
N-(1-amino-3-metyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-

karboxamid (5F-AB-144)

[1-(5-fluoropentyl)-1H-benso[d]imidazol-2-yl](naftalen-1-yl)metanon

(FUBIMINA)

metyl-2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-karboxamido)-3-metylbuta-

noat (5F-AMB)

1-(5-fluoropentyl)-N-(naftalen-1-yl)-1H-indazol-3-karboxamid

(5F-MN-18)

1-(5-fluoropentyl)-N-(naftalen-1-yl)-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridin-3-karbox-

amid (5F-PCN)

naftalen-1-yl-1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-karboxylat (5F-SDB-005)
N-(1-amino-3-metyl-1-oxobutan-2-yl)-1-[(2-fluorofenyl)metyl]-1H-

indazol-3-karboxamid (AB-FUBINACA 2-fluorobensyl isomer)

7-kloro-N-[1-[((2-((cyklopropylsulfonyl)amino)-etyl)amino)karbonyl]-

2,2-dimetyl-propyl]-1-(4-fluorobensyl)-1H-indazol-3-karboxamid (ADSB-
FUB-187)

adamant-1-yl-(1-[(N-metylpiperidin-2-yl)metyl]-1H-indol-3-yl)metanon

(AM-1248)

N-(2-fenylpropan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-karboxamid

(CUMYL-5F-PICA)

1-butyl-N-(2-fenylpropan-2-yl)-1H-indol-3-karboxamid (CUMYL-

BICA)

N-(2-fenylpropan-2-yl)-1-pentyl-1H-indazol-3-karboxamid (CUMYL-

PINACA)

N-(2-fenylpropan-2-yl)-1-((tetrahydro-2H-pyran-4-yl)metyl)-1H-

indazol-3-karboxamid (CUMYL-THPINACA)

(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-yl)(2,2,3,3-tetrametylcyklopropyl)meta-

non (FAB-144)

N-(adamant-1-yl)-1-(4-fluorobensyl)-1H-indazol-3-karboxamid (FUB-

AKB48)

(4-metylpiperazin-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)metanon (mepirapim)
N-(1-amino-3-fenyl-1-oxopropan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-

karboxamid (PX-1)

N-(1-amino-3-fenyl-1-oxopropan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-

3-karboxamid (PX-2)

naftalen-1-yl-(1-pentyl-1H-indazol-3-yl)metanon (THJ-018)
2-(pyrrolidin-1-yl)-1-(tiofen-2-yl)butan-1-on (alfa-PBT)
2-(pyrrolidin-1-yl)-1-(tiofen-2-yl)pentan-1-on (alfa-PVT)
1-(4-metylfenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)hexan-1-on (MPHP)
1-(4-klorofenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)propan-1-on (4Cl-alfa-PPP)

2020:158

background image

4

SFS

1-(2,3-dihydro-1-bensofuran-5-yl)propan-2-amin (5-APDB)
1-(2,3-dihydro-1-bensofuran-6-yl)propan-2-amin (6-APDB)
1-(1-bensofuran-6-yl)-N-metylpropan-2-amin (6-MAPB)
2-(etylamino)-1-(4-metylfenyl)pentan-1-on (N-etyl-4�"-metylnorpente-

dron)

[1-[(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)metyl]-1H-indol-3-yl](2,2,3,3-tetrametyl-

cyklopropyl)metanon (A-834735)

N-(adamantan-2-yl)-1-[(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)metyl]-1H-indazol-3-

karboxamid (adamantyl-THPINACA)

N-(1-amino-3,3-dimetyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(cyklohexylmetyl)-1H-

indol-3-karboxamid (ADB-CHMICA)

N-(1-amino-3-fenyl-1-oxopropan-2-yl)-1-(4-fluorobensyl)-1H-indazol-

3-karboxamid (APP-FUBINACA)

naftalen-1-yl-(9-pentyl-9H-karbazol-3-yl)metanon (EG-018)
kinolin-8-yl-1-pentyl-1H-indazol-3-karboxylat (PB-22 indazol)
N-(1-amino-3-metyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(2-fluoropentyl)-1H-indazol-3-

karboxamid (AB-PINACA N-(2-fluoropentyl) isomer, 2F-AB-PINACA)

N-(1-amino-3-fenyl-1-oxopropan-2-yl)-1-(cyklohexylmetyl)-1H-

indazol-3-karboxamid (APP-CHMINACA)

metyl-2-(1-(4-fluorobensyl)-1H-indol-3-karboxamido)-3,3-dimetylbuta-

noat (MDMB-FUBICA)

metyl-2-(1-(4-fluorobensyl)-1H-indazol-3-karboxamido)-3,3-dimetyl-

butanoat (MDMB-FUBINACA)

naftalen-1-yl-1-pentyl-1H-indazol-3-karboxylat (SDB-005)
N-(1-amino-3,3-dimetyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-

indazol-3-karboxamid (5F-ADB-PINACA)

N-etyl-1,2-difenyletanamin (efenidin, NEDPA)
N-(1,2-difenyletyl)propan-2-amin (NPDPA)
1-(4-bromofenyl)-2-(metylamino)propan-1-on (brefedron, 4-BMC)
(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-yl)(pyrrolidin-1-yl)metanon

(5F-PY-PINACA)

(1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)(pyrrolidin-1-yl)metanon

(5F-PY-PICA)

etyl-2-(1-[4-fluorobensyl]-1H-indazol-3-karboxamido)-3-metylbutanoat

(EMB-FUBINACA)

etyl-2-(1-[5-fluoropentyl]-1H-indazol-3-karboxamido)-3-metylbutanoat

(5F-EMB-PINACA)

metyl-2-(9-(cyklohexylmetyl)-9H-karbazol-3-karboxamido)-3,3-dime-

tylbutanoat (MDMB-CHMCZCA)

2-[(metylamino)metyl]-3,4-dihydro-(2H)-naftalen-1-on (meftetramin,

MTTA)

1-(2,3-dihydrobensofuran-5-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on

(5-DBFPV)

1-(3,4-dimetoxifenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on (3,4-dimetoxi-alfa-

PVP)

1-(3,4-dimetoxifenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)hexan-1-on (3,4-dimetoxi-alfa-

PHP)

1-(4-fluorofenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)heptan-1-on (4F-alfa-PEP)
1-(4-metoxifenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)propan-1-on (4-MeO-alfa-PPP)
2-(etylamino)-1-(2-metylfenyl)propan-1-on (2-MEC)
3-metoxi-2-(metylamino)-1-(4-metylfenyl)propan-1-on (mexedron,

4-MMC-OMe)

1-(5-fluoropentyl)-N-fenyl-1H-indol-3-karboxamid (LTI-701)
(naftalen-1-yl)[4-(pentyloxi)naftalen-1-yl]metanon (CRA-13)

2020:158

background image

5

SFS

[9-(5-fluoropentyl)-9H-karbazol-3-yl](naftalen-1-yl)metanon (EG-2201)
etyl-2-(naftalen-2-yl)-2-(piperidin-2-yl)acetat (etylnaftidat, HDEP-28)
2-(pyrrolidin-1-yl)-1-(5,6,7,8-tetrahydronaftalen-2-yl)pentan-1-on

(TH-PVP)

1-(4-klorofenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on (4Cl-alfa-PVP)
1-(4-bromofenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on (4Br-alfa-PVP)
1-(4-metoxifenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on (4-MeO-alfa-PVP)
1-(4-fluorofenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)butan-1-on (4F-alfa-PBP)
1-(4-metoxifenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)butan-1-on (4-MeO-alfa-PBP)
1-(4-metoxifenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)heptan-1-on (4-MeO-alfa-PEP)
1-(4-fluorofenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)hexan-1-on (4F-alfa-PHP)
2-(metylamino)-1-(4-metylfenyl)butan-1-on (4-metylbufedron,

4-Me-MABP)

2-(metylamino)-1-(4-metylfenyl)pentan-1-on (4-metylpentedron)
1-fenyl-2-[(1-metyletyl)amino]pentan-1-on (N-isopropylnorpentedron,

NiPP)

1-(4-fluorofenyl)-2-[(1-metyletyl)amino]pentan-1-on (4F-N-isopropyl-

norpentedron)

1-(4-fluorofenyl)-2-(metylamino)pentan-1-on (4F-pentedron)
2-(etylamino)-1-fenylpentan-1-on (N-etylnorpentedron)
2-(etylamino)-1-fenylhexan-1-on (N-etylnorhexedron)
2-(etylamino)-1-(4-klorofenyl)propan-1-on (4-kloroetkatinon, 4-CEC)
N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-N-(4-klorofenyl)-2-metylpropanamid

(4-kloroisobutyrfentanyl, 4Cl-iBF)

1-(4-metoxifenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)oktan-1-on (4-MeO-alfa-POP)
2-(2-fluorofenyl)-2-(metylamino)cyklohexanon (2-fluorodeskloroketa-

min)

2-fenyl-2-(metylamino)cyklohexanon (deskloroketamin)
etyl-2-(4-fluorofenyl)-2-(piperidin-2-yl)acetat (4-fluoroetylfenidat,

4F-EPH)

N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-benso[d][1,3]dioxol-5-karbox-

amid (bensodioxolfentanyl)

1-fenyl-4-metyl-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on (alfa-PiHP)
1-fenyl-2-(1-metyletylamino)hexan-1-on (N-isopropylnorhexedron,

NiPH)

2-(etylamino)-1-(4-fluorofenyl)butan-1-on (4-fluoro-N-etylbufedron,

4F-NEB)

(1-metoxi-3,3-dimetyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(cyklohexylmetyl)-1H-

indazol-3-karboxylat (MO-AMB, MO-CHMINACA)

N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-3-fenylpropanamid (3-fenyl-

propanoylfentanyl)

N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]bensamid (bensoylfentanyl)
2-(2,4-diklorofenyl)-N-[2-(dimetylamino)cyklohexyl]-N-metylacetamid

(U-48800)

4-acetoxi-N-etyl-N-metyltryptamin (4-AcO-MET)
1-(4-fluorofenyl)-4-metyl-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on (4F-alfa-PiHP)
2-(etylamino)-1-(4-fluorofenyl)pentan-1-on (4-fluoro-N-etylpentedron,

4F-NEP)

1-(1-bensofuran-6-yl)-N-etylpropan-2-amin (6-EAPB)
N-(1-bensylpiperidin-4-yl)-N-fenylacetamid (acetylbensylfentanyl)
N-(1-bensylpiperidin-4-yl)-N-fenylbensamid (bensoylbensylfentanyl)
1-(4-cyanobutyl)-N-(2-fenylpropan-2-yl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-

karboxamid (CUMYL-4CN-B7AICA)

4-hydroxi-N,N-dipropyltryptamin (4-HO-DPT)

2020:158

background image

6

SFS

N-etyl-N-metyltryptamin (MET)
3-[1-(etylamino)cyklohexyl]fenol (3-hydroxieticyklidin, 3-HO-PCE)
N-etyl-1-(4-fluorofenyl)propan-2-amin (4-fluoroetamfetamin, 4-FEA)
2-(etylamino)-1-fenyl-4-metylpentan-1-on (NEiH)
1-(3-fluorofenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on (3F-alfa-PVP)
N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-N-(4-hydroxifenyl)butanamid

(4-hydroxibutyrfentanyl)

4-(2-fluorofenyl)-2-kloro-9-metyl-6H-tieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a]

[1,4]diazepin (fluklotizolam)

2-(dimetylamino)-1-(4-klorofenyl)propan-1-on (4-klorodimetylkatinon,

4-CDMC, 4-CDC)

2-(dimetylamino)-1-(4-metylfenyl)propan-1-on (4-metyl-N,N-dimetyl-

katinon, 4-MDMC)

1-(2,3-dihydro-1H-inden-5-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)butan-1-on (5-PPDi)
N-(1-amino-3-metyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(cyklohexylmetyl)-3-(4-fluoro-

fenyl)-1H-pyrazol-5-karboxamid (3,5-AB-CHMFUPPYCA)

N,N,6-trietyl-1-propanoyl-9,10-didehydroergolin-8-karboxamid (1P-

ETH-LAD)

N-etyl-1-(2-fluorofenyl)propan-2-amin (2-fluoroetamfetamin, 2-FEA)
N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-N-(3-fluorofenyl)-2-metoxiacetamid

(3-fluorometoxiacetylfentanyl)

4-hydroxi-N-metyl-N-propyltryptamin (4-HO-MPT)
1-(1-bensofuran-2-yl)-N-metylbutan-2-amin (2-MABB)
2,N,N-trimetyltryptamin (2-Me-DMT)
2-(bensylamino)-1-(4-metylfenyl)propan-1-on (bensedron)
1-(4-fluoro-3-metylfenyl)-2-(metylamino)propan-1-on (3-metylflefe-

dron)

1-(4-klorofenyl)-2-(metylamino)pentan-1-on (4-kloropentedron)
N-(1-amino-3-metyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-

pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-karboxamid (5F-AB-P7AICA)

5-metoxi-N-etyl-N-isopropyltryptamin (5-MeO-EIPT)
5-metoxi-N-etyl-N-metyltryptamin (5-MeO-MET)
1-butanoyl-N,N-dietyl-6-metyl-9,10-didehydroergolin-8-karboxamid

(1B-LSD

)

2-[di(butan-2-yl)amino]-1-[1-(2-fluorobensyl)-1H-pyrrol-2-yl]etan-1-ol

(2F-viminol)

2-amino-5-(4-fluorofenyl)-4-metyl-2-oxazolin (4´-fluoro-4-metyl-

aminorex)

2-(butylamino)-1-fenylhexan-1-on (N-butylhexedron)
4-acetoxi-N-metyl-N-propyltryptamin (4-AcO-MPT)
1-(3-fluorofenyl)-4-metyl-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on (3F-alfa-PiHP)
1-fenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)nonan-1-on (alfa-PNP)
1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-(etylamino)butan-1-on (eutylon)
1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)heptan-1-on (MDPEP)
3-(dietylamino)-2,2-dimetylpropyl-4-nitrobensoat (nitrakain)
1-(cyklopropankarbonyl)-N,N-dietyl-6-metyl-9,10-didehydroergolin-8-

karboxamid (1cP-LSD)

N-(1-amino-3,3-dimetyl-1-oxobutan-2-yl)-1-butyl-1H-indazol-3-

karboxamid (ADB-BUTINACA)

1-fenyl-4-metyl-2-(metylamino)pentan-1-on (isohexedron)
3-(2-bromofenyl)-2-metylkinazolin-4(3H)-on (mebrokvalon)
1-(3-fluorofenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)hexan-1-on (3F-alfa-PHP)
2-(etylamino)-1-fenylheptan-1-on (N-etylnorheptedron)
4-propionoxi-N,N-dimetyltryptamin (4-PrO-DMT)

2020:158

background image

7

SFS

4-amino-3-(4-fluorofenyl)butansyra (4-fluorofenibut)
2-(3-metoxifenyl)-2-(propylamino)cyklohexan-1-on (metoxpropamin,

MXPr)

salvinorin A
alla delar av växten Salvia divinorum från vilka salvinorin A inte blivit

extraherat och oavsett under vilka benämningar de förekommer


Salter av ämnena när sådana kan förekomma.


2020:158