SFS 2020:160 Förordning om ändring i förordningen (2019:673) om ändring i förordningen (1988:31) om tingsrätternas beredskap för prövning av häktningsfrågor m.m.

SFS2020-160.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2019:673) om ändring i

förordningen (1988:31) om tingsrätternas beredskap för

prövning av häktningsfrågor m.m.

Utfärdad den 27 mars 2020

Regeringen föreskriver att ikraftträdandebestämmelsen till förordningen
(2019:673) om ändring i förordningen (1988:31) om tingsrätternas bered-
skap för prövning av häktningsfrågor m.m.1 ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 10 december 2019 i fråga om 2 och 6 §§
och i övrigt den 1 september 2020.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Frida Göranson
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2003:527.

SFS

2020:160

Publicerad
den

28 mars 2020