SFS 2020:162 Förordning om ändring i förordningen (2020:114) om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

SFS2020-162.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2020:114) om förbud mot att

hålla allmänna sammankomster och offentliga

tillställningar

Utfärdad den 27 mars 2020

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2020:114) om förbud mot
att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

dels att 1 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 2 §, av följande lydelse.

1 § Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än
50 deltagare får tills vidare inte hållas inom Sverige.

2 § En länsstyrelse kan med stöd av 3 § förordningen (1993:1632) med
bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala
föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617) meddela föreskrifter om
förbud mot att inom länet eller en del av det hålla allmänna sammankomster
eller offentliga tillställningar med färre deltagare än som anges i 1 §, om det
är nödvändigt för att motverka epidemi.

Denna förordning träder i kraft den 29 mars 2020.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Jenny Ferm
(Justitiedepartementet)

SFS

2020:162

Publicerad
den

28 mars 2020