SFS 2020:194 Förordning om ändring i förordningen (2020:126) om fördelning av sjukvårdsmaterial till följd av spridningen av sjukdomen covid-19

SFS2020-194.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2020:126) om fördelning av

sjukvårdsmaterial till följd av spridningen av sjukdomen

covid-19

Utfärdad den 3 april 2020

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2020:126) om fördelning
av sjukvårdsmaterial till följd av spridningen av sjukdomen covid-19

dels att 3 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 3 a §, av följande lydelse.

3 § Regioner och kommuner ska på begäran av Socialstyrelsen eller läns-
styrelsen lämna information till Socialstyrelsen eller länsstyrelsen om den
personliga skyddsutrustning och det provtagningsmaterial som respektive
region eller kommun har tillgång till.

3 a § Länsstyrelsen får inom sitt geografiska område verka för samordning
för fördelningen av den personliga skyddsutrustning och det provtagnings-
material som regionen och kommunerna har tillgång till.

Denna förordning träder i kraft den 6 april 2020.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS

2020:194

Publicerad
den

4 april 2020