SFS 2020:1000 Förordning om ändring i förordningen (2020:114) om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

SFS2020-1000.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2020:114) om förbud mot att

hålla allmänna sammankomster och offentliga

tillställningar

Utfärdad den 20 november 2020

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (2020:114) om förbud mot att
hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar ska ha följande
lydelse.

1 §1 Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än
åtta deltagare får tills vidare inte hållas inom Sverige.

Förbudet gäller inte allmänna sammankomster för religionsutövning som

hålls med anledning av dödsfall, om antalet deltagare inte är fler än 20.

Förbudet gäller inte heller allmänna sammankomster och offentliga till-

ställningar med högst 300 deltagare, om var och en av deltagarna anvisas en
sittplats med minst en meters avstånd till andra deltagare och det även i
övrigt skapas förutsättningar för deltagarna att hålla det avståndet till
varandra vid sammankomsten eller tillställningen. Två deltagare som är i
sällskap med varandra får anvisas sittplatser närmare än en meter från
varandra.

Denna förordning träder i kraft den 24 november 2020.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Maria Lindeberg
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2020:848. Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket tas bort.

SFS

2020:1000

Publicerad
den

21 november 2020