SFS 2020:1001 Förordning om ändring i förordningen (2018:1500) om stöd för åtgärder inom ramen för livsmedelsstrategin

SFS2020-1001.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2018:1500) om stöd för

åtgärder inom ramen för livsmedelsstrategin

Utfärdad den 19 november 2020

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2018:1500) om stöd för
åtgärder inom ramen för livsmedelsstrategin

dels att 15 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 15 b §, av följande lydelse.

15 §1 Jordbruksverket prövar frågor om stöd enligt 6 och 7–9 §§.

15 b § Jordbruksverket och Tillväxtverket prövar, inom sina respektive
ansvarsområden, frågor om stöd enligt 6 b §.

Denna förordning träder i kraft den 7 december 2020.

På regeringens vägnar

JENNIE NILSSON

Jacob Wichmann
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2020:166.

SFS

2020:1001

Publicerad
den

21 november 2020