SFS 2020:1002 Förordning om ändring i förordningen (2018:213) om bidrag för skredsäkring vid Göta älv

SFS2020-1002.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:19px;font-family:GNUZQB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:GNUZQB+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i f�rordningen (2018:213) om bidrag f�r </b></p> <p style="position:absolute;top:269px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>skreds�kring vid G�ta �lv </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 19 november 2020 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">Regeringen f�reskriver att 7 � f�rordningen (2018:213) om bidrag f�r skred-<br/>s�kring vid G�ta �lv ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:430px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>7 �</b> Ett bidrag f�r ges f�r hela eller delar av kommunens eller kommun-<br/>ernas kostnader enligt 4 �. </p> <p style="position:absolute;top:470px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Bidraget f�r kombineras med andra former av offentligt st�d under f�rut-</p> <p style="position:absolute;top:491px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">s�ttning att de sammanlagda st�den inte �verskrider kostnaderna enligt 4 �. </p> <p style="position:absolute;top:533px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 18 december 2020. </p> <p style="position:absolute;top:574px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:615px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">ISABELLA L�VIN </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft18">Susanne Gerland <br/>(Milj�departementet) </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>2020:1002</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft19">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft17">21 november 2020</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i f�rordningen (2018:213) om bidrag f�r

skreds�kring vid G�ta �lv

Utf�rdad den 19 november 2020

Regeringen f�reskriver att 7 � f�rordningen (2018:213) om bidrag f�r skred-
s�kring vid G�ta �lv ska ha f�ljande lydelse.

7 � Ett bidrag f�r ges f�r hela eller delar av kommunens eller kommun-
ernas kostnader enligt 4 �.

Bidraget f�r kombineras med andra former av offentligt st�d under f�rut-

s�ttning att de sammanlagda st�den inte �verskrider kostnaderna enligt 4 �.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 18 december 2020.

P� regeringens v�gnar

ISABELLA L�VIN

Susanne Gerland
(Milj�departementet)

SFS

2020:1002

Publicerad
den

21 november 2020

;