SFS 2020:1002 Förordning om ändring i förordningen (2018:213) om bidrag för skredsäkring vid Göta älv

SFS2020-1002.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2018:213) om bidrag för

skredsäkring vid Göta älv

Utfärdad den 19 november 2020

Regeringen föreskriver att 7 § förordningen (2018:213) om bidrag för skred-
säkring vid Göta älv ska ha följande lydelse.

7 § Ett bidrag får ges för hela eller delar av kommunens eller kommun-
ernas kostnader enligt 4 §.

Bidraget får kombineras med andra former av offentligt stöd under förut-

sättning att de sammanlagda stöden inte överskrider kostnaderna enligt 4 §.

Denna förordning träder i kraft den 18 december 2020.

På regeringens vägnar

ISABELLA L�VIN

Susanne Gerland
(Miljödepartementet)

SFS

2020:1002

Publicerad
den

21 november 2020