SFS 2020:1004 Förordning om ändring i förordningen (2009:145) med instruktion för Tillväxtverket

SFS2020-1004.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2009:145) med instruktion

för Tillväxtverket

Utfärdad den 26 november 2020

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2009:145) med instruktion
för Tillväxtverket1

dels att nuvarande 20 a § ska betecknas 20 b §,
dels att det ska införas en ny paragraf, 20 a §, av följande lydelse.

20 a § Vid Tillväxtverket finns en överdirektör.

Denna förordning träder i kraft den 10 december 2020.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Jacob Wichmann
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse av 20 a § 2014:1087.

SFS

2020:1004

Publicerad
den

27 november 2020