SFS 2020:1009 Förordning om skiktgräns för statlig inkomstskatt för beskattningsåret 2021

SFS2020-1009.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om skiktgräns för statlig inkomstskatt för

beskattningsåret 20211

Utfärdad den 26 november 2020

Regeringen föreskriver följande.

1 § Regeringen fastställer enligt 65 kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229)
skiktgränsen till 523 200 kronor för beskattningsåret 2021.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Ingrid Björnsson
(Finansdepartementet)

1 Senaste förordning i ämnet 2019:1245.

SFS

2020:1009

Publicerad
den

1 december 2020