SFS 2020:1012 Förordning om ränta vid betalningsskyldighet för underhållsstöd för år 2021

SFS2020-1012.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ränta vid betalningsskyldighet för underhållsstöd för

år 20211

Utfärdad den 26 november 2020

Regeringen föreskriver följande.

1 § Den ränta som enligt 19 kap. 47 § socialförsäkringsbalken ska betalas
på skuld som avser betalningsskyldighet för underhållsstöd enligt samma
balk ska vara 0,05 procent för år 2021.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Senaste förordning i ämnet 2019:1168.

SFS

2020:1012

Publicerad
den

1 december 2020