SFS 2020:1012 Förordning om ränta vid betalningsskyldighet för underhållsstöd för år 2021

SFS2020-1012.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;font-family:GGIDKM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:GGIDKM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om r�nta vid betalningsskyldighet f�r underh�llsst�d f�r </b></p> <p style="position:absolute;top:269px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>�r 2021</b>1<b> </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 26 november 2020 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver f�ljande. </p> <p style="position:absolute;top:409px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>1 �</b> Den r�nta som enligt 19 kap. 47 � socialf�rs�kringsbalken ska betalas <br/>p� skuld som avser betalningsskyldighet f�r underh�llsst�d enligt samma <br/>balk ska vara 0,05 procent f�r �r 2021. </p> <p style="position:absolute;top:492px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2021. </p> <p style="position:absolute;top:533px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:574px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">ARDALAN SHEKARABI </p> <p style="position:absolute;top:595px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft110">Kjell Rempler <br/>(Socialdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1141px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Senaste f�rordning i �mnet 2019:1168. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>2020:1012</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft111">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft19">1 december 2020</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om r�nta vid betalningsskyldighet f�r underh�llsst�d f�r

�r 20211

Utf�rdad den 26 november 2020

Regeringen f�reskriver f�ljande.

1 � Den r�nta som enligt 19 kap. 47 � socialf�rs�kringsbalken ska betalas
p� skuld som avser betalningsskyldighet f�r underh�llsst�d enligt samma
balk ska vara 0,05 procent f�r �r 2021.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2021.

P� regeringens v�gnar

ARDALAN SHEKARABI

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Senaste f�rordning i �mnet 2019:1168.

SFS

2020:1012

Publicerad
den

1 december 2020

;