SFS 2020:1014 Förordning om ränta på studielån för 2021

SFS2020-1014.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ränta på studielån för 20211

Utfärdad den 26 november 2020

Regeringen föreskriver följande.

1 § Den ränta som ska betalas på studielån enligt 4 kap. 1 § andra stycket
studiestödslagen (1999:1395) eller 8 kap. 2 § studiestödslagen (1973:349)
jämförd med punkten 1 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till
studiestödslagen (1999:1395) ska vara 0,05 procent.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.
2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2021.

På regeringens vägnar

MATILDA ERNKRANS

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste förordning i ämnet 2019:1192.

SFS

2020:1014

Publicerad
den

1 december 2020