SFS 2020:1017 Förordning om ikraftträdande av lagen (2020:348) om ändring i lagen (1987:1182) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Schweiz

SFS2020-1017.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ikraftträdande av lagen (2020:348) om ändring i lagen

(1987:1182) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige

och Schweiz

Utfärdad den 26 november 2020

Regeringen föreskriver att lagen (2020:348) om ändring i lagen (1987:1182)
om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Schweiz ska träda i kraft
den 31 december 2020.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Claes Lundgren
(Finansdepartementet)

SFS

2020:1017

Publicerad
den

1 december 2020