SFS 2020:1020 Förordning om ändring i förordningen (2018:704) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter

SFS2020-1020.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2018:704) om skatt på vissa

nikotinhaltiga produkter

Utfärdad den 26 november 2020

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (2018:704) om skatt på vissa
nikotinhaltiga produkter ska ha följande lydelse.

3 § Skatteverket får meddela föreskrifter om

– lagerhållare som bedriver verksamhet i exportbutik enligt lagen

(1999:445) om exportbutiker, och

– tillsynen över att skattepliktiga varor förstörs enligt 11 a § lagen

(2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter.

Skatteverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för

verkställigheten av lagen om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Marc Gren
(Finansdepartementet)

SFS

2020:1020

Publicerad
den

1 december 2020

;