SFS 2020:1022 Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

SFS2020-1022.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:17px;font-family:BCDGEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;font-family:LZYKHB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;font-family:QBNTZR+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft114{font-size:18px;line-height:30px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft115{font-size:13px;line-height:16px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft116{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:NWJYKX+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i h�gskolef�rordningen (1993:100) </b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 26 november 2020 </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">Regeringen f�reskriver att 7 kap. 20 och 20 a �� h�gskolef�rordningen <br/>(1993:100)1 ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:406px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>7 kap. <br/>20 �</b>2 F�r alla h�gskolor i Sverige ska det finnas ett gemensamt h�gskole-<br/>prov. </p> <p style="position:absolute;top:477px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Universitets- och h�gskoler�det ansvarar f�r att provet tas fram och </p> <p style="position:absolute;top:497px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">beslutar om resultat p� provet. Ett provresultat �r giltigt till utg�ngen av det <br/>kalenderhalv�r som infaller �tta �r efter provtillf�llet. </p> <p style="position:absolute;top:538px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Universitets- och h�gskoler�det ansvarar f�r att det p� ett smittskydds-</p> <p style="position:absolute;top:559px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">s�kert s�tt genomf�rs minst ett prov under det f�rsta kalenderhalv�ret och <br/>minst ett prov under det andra. Om det genomf�rs fler �n ett prov under ett <br/>kalenderhalv�r f�r personer som avses i 21 � f�rsta stycket delta i endast ett <br/>prov vardera. Universitets- och h�gskoler�det beslutar vilket av proven <br/>respektive provdeltagare f�r delta i<i>.</i> <i> </i></p> <p style="position:absolute;top:661px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">De h�gskolor som ska anv�nda provet som urvalsgrund ska bist� </p> <p style="position:absolute;top:681px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Universitets- och h�gskoler�det vid genomf�randet av provet. </p> <p style="position:absolute;top:722px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>20 a �</b>3 Om det beh�vs av smittskyddssk�l f�r Universitets- och h�g-<br/>skoler�det f�r ett eller flera provtillf�llen besluta att endast f�ljande personer <br/>har r�tt att delta i provet: </p> <p style="position:absolute;top:783px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. den som fyller 19 �r det kalender�r d� provet genomf�rs eller �r �ldre,</p> <p style="position:absolute;top:804px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">och </p> <p style="position:absolute;top:824px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. den som har b�rjat gymnasieskolan tidigare �n det kalender�r d� han</p> <p style="position:absolute;top:845px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">eller hon fyller 16 �r och som g�r v�rterminen i �rskurs 3 den termin provet <br/>genomf�rs eller har g�tt ut gymnasieskolan. <br/> Om det f�r provtillf�llet eller provtillf�llena beh�vs ytterligare begr�ns-<br/>ningar av antalet deltagare f�r att provet ska kunna genomf�ras p� ett smitt-<br/>skyddss�kert s�tt, f�r Universitets- och h�gskoler�det besluta att endast ett <br/>visst h�gsta antal deltagare f�r delta i provet. </p> <p style="position:absolute;top:967px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Beslut om tilldelning av platser vid provtillf�llet eller provtillf�llena ska </p> <p style="position:absolute;top:988px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">fattas p� objektiva grunder.<i> </i></p> <p style="position:absolute;top:1030px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2021. </p> <p style="position:absolute;top:1108px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115">1 F�rordningen omtryckt 1998:1003. <br/>2 Senaste lydelse 2020:768. <br/>3 Senaste lydelse 2020:799. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>2020:1022</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft116">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft112">1 december 2020</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft20">2 </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>2020:1022</b></p> <p style="position:absolute;top:52px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:92px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">MATILDA ERNKRANS </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft23">Eva Lenberg <br/>(Utbildningsdepartementet) </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i h�gskolef�rordningen (1993:100)

Utf�rdad den 26 november 2020

Regeringen f�reskriver att 7 kap. 20 och 20 a �� h�gskolef�rordningen
(1993:100)1 ska ha f�ljande lydelse.

7 kap.
20 �
2 F�r alla h�gskolor i Sverige ska det finnas ett gemensamt h�gskole-
prov.

Universitets- och h�gskoler�det ansvarar f�r att provet tas fram och

beslutar om resultat p� provet. Ett provresultat �r giltigt till utg�ngen av det
kalenderhalv�r som infaller �tta �r efter provtillf�llet.

Universitets- och h�gskoler�det ansvarar f�r att det p� ett smittskydds-

s�kert s�tt genomf�rs minst ett prov under det f�rsta kalenderhalv�ret och
minst ett prov under det andra. Om det genomf�rs fler �n ett prov under ett
kalenderhalv�r f�r personer som avses i 21 � f�rsta stycket delta i endast ett
prov vardera. Universitets- och h�gskoler�det beslutar vilket av proven
respektive provdeltagare f�r delta i.

De h�gskolor som ska anv�nda provet som urvalsgrund ska bist�

Universitets- och h�gskoler�det vid genomf�randet av provet.

20 a �3 Om det beh�vs av smittskyddssk�l f�r Universitets- och h�g-
skoler�det f�r ett eller flera provtillf�llen besluta att endast f�ljande personer
har r�tt att delta i provet:

1. den som fyller 19 �r det kalender�r d� provet genomf�rs eller �r �ldre,

och

2. den som har b�rjat gymnasieskolan tidigare �n det kalender�r d� han

eller hon fyller 16 �r och som g�r v�rterminen i �rskurs 3 den termin provet
genomf�rs eller har g�tt ut gymnasieskolan.
Om det f�r provtillf�llet eller provtillf�llena beh�vs ytterligare begr�ns-
ningar av antalet deltagare f�r att provet ska kunna genomf�ras p� ett smitt-
skyddss�kert s�tt, f�r Universitets- och h�gskoler�det besluta att endast ett
visst h�gsta antal deltagare f�r delta i provet.

Beslut om tilldelning av platser vid provtillf�llet eller provtillf�llena ska

fattas p� objektiva grunder.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2021.

1 F�rordningen omtryckt 1998:1003.
2 Senaste lydelse 2020:768.
3 Senaste lydelse 2020:799.

SFS

2020:1022

Publicerad
den

1 december 2020

background image

2

SFS

2020:1022

P� regeringens v�gnar

MATILDA ERNKRANS

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

;