SFS 2020:1024 Förordning om ränta på körkortslån för 2021

SFS2020-1024.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ränta på körkortslån för 20211

Utfärdad den 26 november 2020

Regeringen föreskriver följande.

1 § Den ränta som ska betalas på körkortslån enligt 19 § första stycket
förordningen (2018:1118) om körkortslån ska vara 1,58 procent.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.
2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2021.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell
(Infrastrukturdepartementet)

1 Senaste förordning i ämnet 2019:1293.

SFS

2020:1024

Publicerad
den

1 december 2020