SFS 2020:1028 Lag om ändring i lagen (1936:81) om skuldebrev

SFS2020-1028.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:IAWPSH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:RQHROP+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:13px;line-height:16px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (1936:81) om skuldebrev </b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 26 november 2020 </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 4 � lagen (1936:81) om skuldebrev <br/>ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:407px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>4 �</b>2 Utges i st�rre antal obligationer eller andra skuldebrev som uppen-<br/>barligen �r avsedda f�r den allm�nna r�relsen, fullg�rs betalningen i g�lde-<br/>n�rens aff�rslokal, om inget annat f�rbeh�ll har tr�ffats. </p> <p style="position:absolute;top:468px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Detsamma g�ller i fr�ga om ins�ttningsbevis som utf�rdats av bank eller </p> <p style="position:absolute;top:488px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">kreditmarknadsf�retag. </p> <p style="position:absolute;top:531px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft111">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2021.<br/>2. �ldre best�mmelser g�ller dock fortfarande f�r ins�ttningsbevis som</p> <p style="position:absolute;top:572px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">utf�rdats av aktiebolag och ekonomiska f�reningar som omfattas av punkt 2 <br/>och 3 i ikrafttr�dande- och �verg�ngsbest�mmelserna till lagen (2020:1026) <br/>om upph�vande av lagen (2004:299) om inl�ningsverksamhet. </p> <p style="position:absolute;top:653px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:694px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">MORGAN JOHANSSON </p> <p style="position:absolute;top:715px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft111">Erik Tiberg <br/>(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1124px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">1 Prop. 2019/20:195, bet. 2020/21:FiU8, rskr. 2020/21:60. <br/>2 Senaste lydelse 2004:419. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>2020:1028</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft113">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft110">2 december 2020</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (1936:81) om skuldebrev

Utf�rdad den 26 november 2020

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 4 � lagen (1936:81) om skuldebrev
ska ha f�ljande lydelse.

4 �2 Utges i st�rre antal obligationer eller andra skuldebrev som uppen-
barligen �r avsedda f�r den allm�nna r�relsen, fullg�rs betalningen i g�lde-
n�rens aff�rslokal, om inget annat f�rbeh�ll har tr�ffats.

Detsamma g�ller i fr�ga om ins�ttningsbevis som utf�rdats av bank eller

kreditmarknadsf�retag.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2021.
2. �ldre best�mmelser g�ller dock fortfarande f�r ins�ttningsbevis som

utf�rdats av aktiebolag och ekonomiska f�reningar som omfattas av punkt 2
och 3 i ikrafttr�dande- och �verg�ngsbest�mmelserna till lagen (2020:1026)
om upph�vande av lagen (2004:299) om inl�ningsverksamhet.

P� regeringens v�gnar

MORGAN JOHANSSON

Erik Tiberg
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2019/20:195, bet. 2020/21:FiU8, rskr. 2020/21:60.
2 Senaste lydelse 2004:419.

SFS

2020:1028

Publicerad
den

2 december 2020

;