SFS 2020:1030 Lag om ändring i sjömanslagen (1973:282)

SFS2020-1030.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:BIJFWB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:KTZHSJ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:13px;line-height:16px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i sj�manslagen (1973:282) </b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 26 november 2020 </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 56 � sj�manslagen (1973:282) ska ha <br/>f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:407px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>56 �</b>2 En sj�mans l�n ska p� beg�ran av sj�mannen helt eller delvis <br/>m�nadsvis </p> <p style="position:absolute;top:448px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft111">1. betalas ut till en best�md person h�r i landet, eller<br/>2. f�r sj�mannens r�kning s�ttas in i bank eller kreditmarknadsf�retag.<br/>Om det belopp som betalas ut eller s�tts in endast utg�r en del av l�nen</p> <p style="position:absolute;top:509px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">f�r avdrag g�ras i beloppet bara om </p> <p style="position:absolute;top:529px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft111">1. sj�mannen l�mnat sitt samtycke, eller<br/>2. den resterande delen av l�nen inte r�cker till betalning av s�dana belopp</p> <p style="position:absolute;top:570px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">som sj�mannen enligt lag eller annan f�rfattning �r skyldig att betala eller <br/>till kvittning, om s�dan f�r g�ras enligt lagen (1970:215) om arbetsgivares <br/>kvittningsr�tt. </p> <p style="position:absolute;top:653px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft111">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2021.<br/>2. �ldre best�mmelser g�ller dock fortfarande f�r ins�ttningar i aktie-</p> <p style="position:absolute;top:694px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">bolag och ekonomiska f�reningar som omfattas av punkt 2 och 3 i ikraft-<br/>tr�dande- och �verg�ngsbest�mmelserna till lagen (2020:1026) om upp-<br/>h�vande av lagen (2004:299) om inl�ningsverksamhet. </p> <p style="position:absolute;top:776px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:817px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">TOMAS ENEROTH </p> <p style="position:absolute;top:837px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft111">Jonas Ragell <br/>(Infrastrukturdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1124px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">1 Prop. 2019/20:195, bet. 2020/21:FiU8, rskr. 2020/21:60. <br/>2 Senaste lydelse 2004:427. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>2020:1030</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft113">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft110">2 december 2020</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i sj�manslagen (1973:282)

Utf�rdad den 26 november 2020

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 56 � sj�manslagen (1973:282) ska ha
f�ljande lydelse.

56 �2 En sj�mans l�n ska p� beg�ran av sj�mannen helt eller delvis
m�nadsvis

1. betalas ut till en best�md person h�r i landet, eller
2. f�r sj�mannens r�kning s�ttas in i bank eller kreditmarknadsf�retag.
Om det belopp som betalas ut eller s�tts in endast utg�r en del av l�nen

f�r avdrag g�ras i beloppet bara om

1. sj�mannen l�mnat sitt samtycke, eller
2. den resterande delen av l�nen inte r�cker till betalning av s�dana belopp

som sj�mannen enligt lag eller annan f�rfattning �r skyldig att betala eller
till kvittning, om s�dan f�r g�ras enligt lagen (1970:215) om arbetsgivares
kvittningsr�tt.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2021.
2. �ldre best�mmelser g�ller dock fortfarande f�r ins�ttningar i aktie-

bolag och ekonomiska f�reningar som omfattas av punkt 2 och 3 i ikraft-
tr�dande- och �verg�ngsbest�mmelserna till lagen (2020:1026) om upp-
h�vande av lagen (2004:299) om inl�ningsverksamhet.

P� regeringens v�gnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell
(Infrastrukturdepartementet)

1 Prop. 2019/20:195, bet. 2020/21:FiU8, rskr. 2020/21:60.
2 Senaste lydelse 2004:427.

SFS

2020:1030

Publicerad
den

2 december 2020

;