SFS 2020:1032 Lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

SFS2020-1032.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.