SFS 2020:1033 Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

SFS2020-1033.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.