SFS 2020:1037 Lag om ändring i lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter

SFS2020-1037.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.