SFS 2020:1040 Förordning om upphävande av förordningen (2004:330) om inlåningsverksamhet

SFS2020-1040.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:19px;font-family:MVXJAA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:XWKXYE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om upph�vande av f�rordningen (2004:330) om </b></p> <p style="position:absolute;top:269px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>inl�ningsverksamhet </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 26 november 2020 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">Regeringen f�reskriver att f�rordningen (2004:330) om inl�ningsverksam-<br/>het ska upph�ra att g�lla. </p> <p style="position:absolute;top:411px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft17">1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2021.<br/>2. Den upph�vda f�rordningen g�ller dock fortfarande f�r<br/>a) ekonomiska f�reningar som f�re ikrafttr�dandet var registrerade enligt</p> <p style="position:absolute;top:472px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">lagen (2004:299) om inl�ningsverksamhet och som inom ramen f�r en icke-<br/>finansiell verksamhet driver inl�ningsverksamhet som riktar sig till med-<br/>lemmar och som bidrar till finansieringen av f�reningens verksamhet, och </p> <p style="position:absolute;top:533px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">b) ekonomiska f�reningar som avses i punkt 2 i ikrafttr�dande- och �ver-</p> <p style="position:absolute;top:554px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">g�ngsbest�mmelserna till lagen (2020:1026) om �ndring i lagen (2004:297) <br/>om bank- och finansieringsr�relse. </p> <p style="position:absolute;top:595px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">3. Den upph�vda f�rordningen g�ller till utg�ngen av 2021 f�r �vriga</p> <p style="position:absolute;top:615px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">ekonomiska f�reningar och aktiebolag som f�re ikrafttr�dandet var <br/>registrerade enligt lagen (2004:299) om inl�ningsverksamhet. Om ett s�dant <br/>f�retag f�re utg�ngen av 2021 har gett in en ans�kan om tillst�nd f�r bank- <br/>eller finansieringsr�relse till Finansinspektionen, g�ller dock den upph�vda <br/>f�rordningen f�r det f�retaget till dess att ans�kan har pr�vats slutligt. </p> <p style="position:absolute;top:737px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:778px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">PER BOLUND </p> <p style="position:absolute;top:799px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft17">Lotta Hardvik Cederstierna <br/>(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>2020:1040</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft18">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft16">2 december 2020</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om upph�vande av f�rordningen (2004:330) om

inl�ningsverksamhet

Utf�rdad den 26 november 2020

Regeringen f�reskriver att f�rordningen (2004:330) om inl�ningsverksam-
het ska upph�ra att g�lla.

1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2021.
2. Den upph�vda f�rordningen g�ller dock fortfarande f�r
a) ekonomiska f�reningar som f�re ikrafttr�dandet var registrerade enligt

lagen (2004:299) om inl�ningsverksamhet och som inom ramen f�r en icke-
finansiell verksamhet driver inl�ningsverksamhet som riktar sig till med-
lemmar och som bidrar till finansieringen av f�reningens verksamhet, och

b) ekonomiska f�reningar som avses i punkt 2 i ikrafttr�dande- och �ver-

g�ngsbest�mmelserna till lagen (2020:1026) om �ndring i lagen (2004:297)
om bank- och finansieringsr�relse.

3. Den upph�vda f�rordningen g�ller till utg�ngen av 2021 f�r �vriga

ekonomiska f�reningar och aktiebolag som f�re ikrafttr�dandet var
registrerade enligt lagen (2004:299) om inl�ningsverksamhet. Om ett s�dant
f�retag f�re utg�ngen av 2021 har gett in en ans�kan om tillst�nd f�r bank-
eller finansieringsr�relse till Finansinspektionen, g�ller dock den upph�vda
f�rordningen f�r det f�retaget till dess att ans�kan har pr�vats slutligt.

P� regeringens v�gnar

PER BOLUND

Lotta Hardvik Cederstierna
(Finansdepartementet)

SFS

2020:1040

Publicerad
den

2 december 2020

;