SFS 2020:1044 Lag om ändring i lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen

SFS2020-1044.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:BCDGEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;font-family:IQYQOI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;font-family:IQYQOI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft114{font-size:18px;line-height:30px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft115{font-size:13px;line-height:16px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft116{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:LTYPFC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;font-family:BCDGEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:17px;font-family:BCDHEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft25{font-size:18px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft26{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft27{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft28{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft29{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft210{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft211{font-size:18px;line-height:30px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft212{font-size:13px;line-height:16px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (2010:598) om h�llbarhetskriterier f�r </b></p> <p style="position:absolute;top:269px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>biodrivmedel och flytande biobr�nslen </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 26 november 2020 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (2010:598) om <br/>h�llbarhetskriterier f�r biodrivmedel och flytande biobr�nslen </p> <p style="position:absolute;top:389px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft113"><i>dels</i> att 1 kap. 1 och 2 ��, 3 a kap. 1 och 2 �� ska ha f�ljande lydelse, <br/><i>dels</i> att det ska inf�ras en ny paragraf, 3 a kap. 2 a �, av f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:470px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>1 kap. <br/>1 �</b>2 Lagen inneh�ller best�mmelser om kriterier som biodrivmedel och <br/>flytande biobr�nslen ska uppfylla f�r att anses vara h�llbara <br/>(h�llbarhetskriterier) och om h�llbarhetsbesked som ska visa detta. Lagen <br/>inneh�ller �ven best�mmelser om anl�ggningsbesked. </p> <p style="position:absolute;top:602px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>2 �</b>3 I denna lag betyder </p> <p style="position:absolute;top:623px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>biomassa</i>: den biologiskt nedbrytbara delen av produkter, avfall och </p> <p style="position:absolute;top:643px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">restprodukter av biologiskt ursprung fr�n jordbruk, skogsbruk och d�rmed <br/>f�rknippad industri inklusive fiske och vattenbruk, liksom den biologiskt <br/>nedbrytbara delen av industriavfall och kommunalt avfall, </p> <p style="position:absolute;top:704px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>biodrivmedel</i>: v�tskeformiga eller gasformiga br�nslen som framst�lls av </p> <p style="position:absolute;top:725px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">biomassa och som anv�nds f�r transport�ndam�l, </p> <p style="position:absolute;top:745px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>livsmedels- eller fodergr�dor</i>: st�rkelserika gr�dor, sockergr�dor eller </p> <p style="position:absolute;top:766px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">oljegr�dor som produceras p� jordbruksmark som huvudgr�dor, dock inte </p> <p style="position:absolute;top:786px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft113">1. restprodukter och avfall,<br/>2. material som inneh�ller b�de cellulosa och lignin, eller<br/>3. mellangr�dor som inte kr�ver att ytterligare mark tas i anspr�k,<br/><i>flytande biobr�nslen</i>: v�tskeformiga br�nslen f�r andra energi�ndam�l �n</p> <p style="position:absolute;top:868px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">transport�ndam�l, som framst�lls av biomassa, </p> <p style="position:absolute;top:888px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>gasformiga biobr�nslen</i>: gasformiga br�nslen f�r andra energi�ndam�l �n </p> <p style="position:absolute;top:908px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">transport�ndam�l, som framst�lls av biomassa, </p> <p style="position:absolute;top:929px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>avfall</i>: �mne eller f�rem�l som innehavaren g�r sig av med eller avser </p> <p style="position:absolute;top:949px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">eller �r skyldig att g�ra sig av med, dock inte ett �mne som avsiktligt har <br/>manipulerats eller kontaminerats f�r att anses som avfall, </p> <p style="position:absolute;top:990px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>restprodukt</i>: ett �mne som inte �r den eller de slutprodukter som en </p> <p style="position:absolute;top:1010px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">produktionsprocess direkt ska producera eller �r huvudsyftet med processen <br/>och d�r produktionsprocessen inte avsiktligt �ndrats f�r att producera �mnet, <br/>och </p> <p style="position:absolute;top:1108px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115">1 Prop. 2020/21:1, bet. 2020/21:FiU1, rskr. 2020/21:63. <br/>2 Senaste lydelse 2015:838. <br/>3 Senaste lydelse 2017:1094. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>2020:1044</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft116">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft112">2 december 2020</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>2020:1044</b></p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft22">2 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft23"><i>produktionskedja</i>: den produktionsprocess som p�g�r fram till och med </p> <p style="position:absolute;top:72px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">anv�ndningen av biodrivmedlet eller det flytande biobr�nslet och b�rjar med </p> <p style="position:absolute;top:92px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft24"> odling av biomassa, inbegripet framst�llning av g�dsel f�r odlingen,</p> <p style="position:absolute;top:113px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">eller </p> <p style="position:absolute;top:133px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft24"> omh�ndertagandet av avfall eller restprodukter som biodrivmedlet eller</p> <p style="position:absolute;top:154px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft210">det flytande biobr�nslet framst�lls av, om inte restprodukterna har <br/>uppkommit direkt i en jordbruks-, vattenbruks-, fiske- eller <br/>skogsbruksverksamhet. </p> <p style="position:absolute;top:235px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft211"><b>3 a kap. <br/>1 �</b>4 Ett anl�ggningsbesked f�r beg�ras av den som �r </p> <p style="position:absolute;top:285px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">1. rapporteringsskyldig f�r ett biodrivmedel enligt 3 kap. 1 � f�rsta</p> <p style="position:absolute;top:306px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">stycket a, eller </p> <p style="position:absolute;top:326px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">2. skattskyldig f�r ett annat motorbr�nsle som framst�llts av biomassa</p> <p style="position:absolute;top:347px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft210">eller ett gasformigt biobr�nsle enligt 4 kap. lagen (1994:1776) om skatt p� <br/>energi. </p> <p style="position:absolute;top:387px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">Med anl�ggningsbesked avses ett beslut av tillsynsmyndigheten om att </p> <p style="position:absolute;top:408px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft210">det finns ett kontrollsystem som visar att ett br�nsle eller den anl�ggning d�r <br/>br�nslet har producerats uppfyller de krav som f�ljer av detta kapitel. </p> <p style="position:absolute;top:466px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft210"><b>2 �</b>5 F�r ett biodrivmedel eller annat motorbr�nsle som framst�llts av <br/>biomassa och som l�ggs till grund f�r avdrag enligt 7 kap. 3 a eller 3 b � <br/>lagen (1994:1776) om skatt p� energi ska kontrollsystemet visa att br�nslet </p> <p style="position:absolute;top:527px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft210">1. inte �r framst�llt av livsmedels- eller fodergr�dor, eller<br/>2. �r framst�llt av livsmedels- eller fodergr�dor men har producerats i en</p> <p style="position:absolute;top:568px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft210">anl�ggning som tagits i drift f�re den 31 december 2013 och inte �r <br/>fullst�ndigt avskriven. </p> <p style="position:absolute;top:629px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft210"><b>2 a �</b> F�r ett gasformigt biobr�nsle som avses i 6 a kap. 2 c � f�rsta stycket <br/>lagen (1994:1776) om skatt p� energi ska kontrollsystemet visa att br�nslet <br/>inte �r framst�llt av livsmedels- eller fodergr�dor. </p> <p style="position:absolute;top:690px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">F�rsta stycket g�ller ocks� f�r ett biodrivmedel eller gasformigt </p> <p style="position:absolute;top:711px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">biobr�nsle som l�ggs till grund f�r avdrag enligt 7 kap. 4 � samma lag. </p> <p style="position:absolute;top:753px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2021. </p> <p style="position:absolute;top:794px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:835px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">ANDERS YGEMAN </p> <p style="position:absolute;top:855px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft210">Pontus S�derstr�m <br/>(Infrastrukturdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1125px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft212">4 Senaste lydelse 2015:838. <br/>5 Senaste lydelse 2017:1216. </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (2010:598) om h�llbarhetskriterier f�r

biodrivmedel och flytande biobr�nslen

Utf�rdad den 26 november 2020

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (2010:598) om
h�llbarhetskriterier f�r biodrivmedel och flytande biobr�nslen

dels att 1 kap. 1 och 2 ��, 3 a kap. 1 och 2 �� ska ha f�ljande lydelse,
dels att det ska inf�ras en ny paragraf, 3 a kap. 2 a �, av f�ljande lydelse.

1 kap.
1 �
2 Lagen inneh�ller best�mmelser om kriterier som biodrivmedel och
flytande biobr�nslen ska uppfylla f�r att anses vara h�llbara
(h�llbarhetskriterier) och om h�llbarhetsbesked som ska visa detta. Lagen
inneh�ller �ven best�mmelser om anl�ggningsbesked.

2 �3 I denna lag betyder

biomassa: den biologiskt nedbrytbara delen av produkter, avfall och

restprodukter av biologiskt ursprung fr�n jordbruk, skogsbruk och d�rmed
f�rknippad industri inklusive fiske och vattenbruk, liksom den biologiskt
nedbrytbara delen av industriavfall och kommunalt avfall,

biodrivmedel: v�tskeformiga eller gasformiga br�nslen som framst�lls av

biomassa och som anv�nds f�r transport�ndam�l,

livsmedels- eller fodergr�dor: st�rkelserika gr�dor, sockergr�dor eller

oljegr�dor som produceras p� jordbruksmark som huvudgr�dor, dock inte

1. restprodukter och avfall,
2. material som inneh�ller b�de cellulosa och lignin, eller
3. mellangr�dor som inte kr�ver att ytterligare mark tas i anspr�k,
flytande biobr�nslen: v�tskeformiga br�nslen f�r andra energi�ndam�l �n

transport�ndam�l, som framst�lls av biomassa,

gasformiga biobr�nslen: gasformiga br�nslen f�r andra energi�ndam�l �n

transport�ndam�l, som framst�lls av biomassa,

avfall: �mne eller f�rem�l som innehavaren g�r sig av med eller avser

eller �r skyldig att g�ra sig av med, dock inte ett �mne som avsiktligt har
manipulerats eller kontaminerats f�r att anses som avfall,

restprodukt: ett �mne som inte �r den eller de slutprodukter som en

produktionsprocess direkt ska producera eller �r huvudsyftet med processen
och d�r produktionsprocessen inte avsiktligt �ndrats f�r att producera �mnet,
och

1 Prop. 2020/21:1, bet. 2020/21:FiU1, rskr. 2020/21:63.
2 Senaste lydelse 2015:838.
3 Senaste lydelse 2017:1094.

SFS

2020:1044

Publicerad
den

2 december 2020

background image

SFS

2020:1044

2

produktionskedja: den produktionsprocess som p�g�r fram till och med

anv�ndningen av biodrivmedlet eller det flytande biobr�nslet och b�rjar med

 odling av biomassa, inbegripet framst�llning av g�dsel f�r odlingen,

eller

 omh�ndertagandet av avfall eller restprodukter som biodrivmedlet eller

det flytande biobr�nslet framst�lls av, om inte restprodukterna har
uppkommit direkt i en jordbruks-, vattenbruks-, fiske- eller
skogsbruksverksamhet.

3 a kap.
1 �
4 Ett anl�ggningsbesked f�r beg�ras av den som �r

1. rapporteringsskyldig f�r ett biodrivmedel enligt 3 kap. 1 � f�rsta

stycket a, eller

2. skattskyldig f�r ett annat motorbr�nsle som framst�llts av biomassa

eller ett gasformigt biobr�nsle enligt 4 kap. lagen (1994:1776) om skatt p�
energi.

Med anl�ggningsbesked avses ett beslut av tillsynsmyndigheten om att

det finns ett kontrollsystem som visar att ett br�nsle eller den anl�ggning d�r
br�nslet har producerats uppfyller de krav som f�ljer av detta kapitel.

2 �5 F�r ett biodrivmedel eller annat motorbr�nsle som framst�llts av
biomassa och som l�ggs till grund f�r avdrag enligt 7 kap. 3 a eller 3 b �
lagen (1994:1776) om skatt p� energi ska kontrollsystemet visa att br�nslet

1. inte �r framst�llt av livsmedels- eller fodergr�dor, eller
2. �r framst�llt av livsmedels- eller fodergr�dor men har producerats i en

anl�ggning som tagits i drift f�re den 31 december 2013 och inte �r
fullst�ndigt avskriven.

2 a � F�r ett gasformigt biobr�nsle som avses i 6 a kap. 2 c � f�rsta stycket
lagen (1994:1776) om skatt p� energi ska kontrollsystemet visa att br�nslet
inte �r framst�llt av livsmedels- eller fodergr�dor.

F�rsta stycket g�ller ocks� f�r ett biodrivmedel eller gasformigt

biobr�nsle som l�ggs till grund f�r avdrag enligt 7 kap. 4 � samma lag.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2021.

P� regeringens v�gnar

ANDERS YGEMAN

Pontus S�derstr�m
(Infrastrukturdepartementet)

4 Senaste lydelse 2015:838.
5 Senaste lydelse 2017:1216.

;