SFS 2020:1053 Förordning om ändring i förordningen (1991:1413) om rättspsykiatrisk undersökning

SFS2020-1053.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1991:1413) om

rättspsykiatrisk undersökning

Utfärdad den 26 november 2020

Regeringen föreskriver att 7 a § förordningen (1991:1413) om rättspsykiatrisk
undersökning ska ha följande lydelse.

7 a §1 Om Säkerhetspolisen i ett enskilt fall begär det, ska Rättsmedicinal-
verket lämna ut ett sådant utlåtande som avses i 7 § andra stycket och som
behövs i verksamhet för personskydd för

1. statschefen, tronföljaren, en annan medlem av kungahuset, en talman,

en riksdagsledamot, statsministern, ett statsråd, en statssekreterare eller
kabinettssekreteraren,

2. en person vars personskydd Säkerhetspolisen ansvarar för i samband

med statsbesök och liknande händelser, eller

3. en person som Säkerhetspolisen i ett enskilt fall har beslutat om person-

skydd för.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Anneli Skoglund
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2006:166.

SFS

2020:1053

Publicerad
den

2 december 2020