SFS 2020:1054 Förordning om ändring i förordningen (1992:289) om särskild personutredning i brottmål, m.m.

SFS2020-1054.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1992:289) om särskild

personutredning i brottmål, m.m.

Utfärdad den 26 november 2020

Regeringen föreskriver att 15 a § förordningen (1992:289) om särskild person-
utredning i brottmål, m.m. ska ha följande lydelse.

15 a §1 Om Säkerhetspolisen i ett enskilt fall begär det, ska Rättsmedicinal-
verket lämna ut ett sådant läkarintyg som avses i 13 § och som behövs i verk-
samhet för personskydd för

1. statschefen, tronföljaren, en annan medlem av kungahuset, en talman,

en riksdagsledamot, statsministern, ett statsråd, en statssekreterare eller
kabinettssekreteraren,

2. en person vars personskydd Säkerhetspolisen ansvarar för i samband

med statsbesök och liknande händelser, eller

3. en person som Säkerhetspolisen i ett enskilt fall har beslutat om

personskydd för.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Anneli Skoglund
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2006:165.

SFS

2020:1054

Publicerad
den

2 december 2020