SFS 2020:1055 Förordning om ändring i förordningen (1998:642) om verkställighet av frivårdspåföljder

SFS2020-1055.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1998:642) om verkställighet

av frivårdspåföljder

Utfärdad den 26 november 2020

Regeringen föreskriver att 6 kap. 3 § förordningen (1998:642) om verk-
ställighet av frivårdspåföljder ska ha följande lydelse.

6 kap.
3 §
1 Om Säkerhetspolisen i ett enskilt fall begär det, ska Kriminalvården
lämna ut sådana uppgifter som behövs i verksamhet för personskydd för

1. statschefen, tronföljaren, en annan medlem av kungahuset, en talman,

en riksdagsledamot, statsministern, ett statsråd, en statssekreterare eller
kabinettssekreteraren,

2. en person vars personskydd Säkerhetspolisen ansvarar för i samband

med statsbesök och liknande händelser, eller

3. en person som Säkerhetspolisen i ett enskilt fall har beslutat om person-

skydd för.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mattias Larsson
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2006:163.

SFS

2020:1055

Publicerad
den

2 december 2020