SFS 2020:1056 Förordning om ändring i förordningen (2007:1141) med instruktion för Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

SFS2020-1056.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2007:1141) med instruktion

för Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

Utfärdad den 26 november 2020

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (2007:1141) med instruktion för
Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden ska ha följande lydelse.

3 § Myndigheten fattar beslut om kvalificerad skyddsidentitet i de fall som
avses i 2 § 1 lagen (2006:939) om kvalificerade skyddsidentiteter. Myndig-
heten prövar också andra frågor som hör till ärenden om kvalificerade
skyddsidentiteter.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Linda Billung
(Justitiedepartementet)

SFS

2020:1056

Publicerad
den

2 december 2020