SFS 2020:1057 Förordning om ändring i fängelseförordningen (2010:2010)

SFS2020-1057.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i fängelseförordningen (2010:2010)

Utfärdad den 26 november 2020

Regeringen föreskriver att 37 § fängelseförordningen (2010:2010) ska ha
följande lydelse.

37 § Om Säkerhetspolisen i ett enskilt fall begär det, ska Kriminalvården
lämna ut sådana uppgifter som behövs i verksamhet för personskydd för

1. statschefen, tronföljaren, en annan medlem av kungahuset, en talman,

en riksdagsledamot, statsministern, ett statsråd, en statssekreterare eller
kabinettssekreteraren,

2. en person vars personskydd Säkerhetspolisen ansvarar för i samband

med statsbesök och liknande händelser, eller

3. en person som Säkerhetspolisen i ett enskilt fall har beslutat om

personskydd för.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mattias Larsson
(Justitiedepartementet)

SFS

2020:1057

Publicerad
den

2 december 2020

;