SFS 2020:1059 Lag om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift

SFS2020-1059.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.