SFS 2020:1060 Lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

SFS2020-1060.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.