SFS 2020:1078 Förordning om ändring i förordningen (2000:866) med bemyndigande för Skatteverket att meddela vissa föreskrifter till inkomstskattelagen (1999:1229)

SFS2020-1078.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2000:866) med bemyndigande

för Skatteverket att meddela vissa föreskrifter till

inkomstskattelagen (1999:1229)

Utfärdad den 26 november 2020

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (2000:866) med bemyndigande
för Skatteverket att meddela vissa föreskrifter till inkomstskattelagen
(1999:1229) ska ha följande lydelse.

1 §1 Regeringen bemyndigar Skatteverket att meddela verkställighetsföre-
skrifter i fråga om

1. genomsnittliga produktionskostnader för djur enligt 17 kap. 5 § inkomst-

skattelagen (1999:1229),

2. nybilspriser enligt 61 kap. 5–7 §§ samma lag, och
3. fartyg på vilka de anställda ska få sjöinkomstavdrag enligt 64 kap. 2 §

och skattereduktion enligt 67 kap. 3 § samt om vilket fartområde fartyget
går i (klassificering) enligt 64 kap. 6 § samma lag.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Ingrid Björnsson
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2017:116.

SFS

2020:1078

Publicerad
den

2 december 2020