SFS 2020:1081 Förordning om upphävande av förordningen (2003:262) om statliga bidrag till klimatinvesteringsprogram

SFS2020-1081.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om upphävande av förordningen (2003:262) om statliga

bidrag till klimatinvesteringsprogram

Utfärdad den 26 november 2020

Regeringen föreskriver att förordningen (2003:262) om statliga bidrag till
klimatinvesteringsprogram ska upphöra att gälla vid utgången av 2020.

På regeringens vägnar

ISABELLA L�VIN

Susanne Gerland
(Miljödepartementet)

SFS

2020:1081

Publicerad
den

3 december 2020