SFS 2020:1082 Förordning om upphävande av förordningen (2006:1591) om statligt stöd till åtgärder för främjande av distribution av förnybara drivmedel

SFS2020-1082.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om upphävande av förordningen (2006:1591) om statligt

stöd till åtgärder för främjande av distribution av

förnybara drivmedel

Utfärdad den 26 november 2020

Regeringen föreskriver att förordningen (2006:1591) om statligt stöd till åt-
gärder för främjande av distribution av förnybara drivmedel ska upphöra att
gälla vid utgången av 2020.

På regeringens vägnar

ISABELLA LÖVIN

Susanne Gerland
(Miljödepartementet)

SFS

2020:1082

Publicerad
den

3 december 2020