SFS 2020:1084 Förordning om upphävande av förordningen (2011:1590) om supermiljöbilspremie

SFS2020-1084.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om upphävande av förordningen (2011:1590) om

supermiljöbilspremie

Utfärdad den 26 november 2020

Regeringen föreskriver att förordningen (2011:1590) om supermiljöbilspre-
mie ska upphöra att gälla.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.
2. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om stöd

som har beviljats före utgången av 2020.

På regeringens vägnar

ISABELLA L�VIN

Susanne Gerland
(Miljödepartementet)

SFS

2020:1084

Publicerad
den

3 december 2020