SFS 2020:1086 Förordning om upphävande av förordningen (2017:1318) om bidrag till privatpersoner för installation av laddningspunkt till elfordon

SFS2020-1086.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om upphävande av förordningen (2017:1318) om bidrag

till privatpersoner för installation av laddningspunkt till

elfordon

Utfärdad den 26 november 2020

Regeringen föreskriver att förordningen (2017:1318) om bidrag till privat-
personer för installation av laddningspunkt till elfordon ska upphöra att
gälla.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.
2. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för laddningspunk-

ter som har installerats före utgången av 2020.

På regeringens vägnar

ISABELLA L�VIN

Susanne Gerland
(Miljödepartementet)

SFS

2020:1086

Publicerad
den

3 december 2020