SFS 2020:1087 Förordning om fortsatt giltighet av förordningen (2017:1334) om klimatbonusbilar

SFS2020-1087.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om fortsatt giltighet av förordningen (2017:1334) om

klimatbonusbilar

Utfärdad den 26 november 2020

Regeringen föreskriver att förordningen (2017:1334) om klimatbonusbilar,
som gäller till utgången av 2020, ska fortsätta att gälla.

På regeringens vägnar

ISABELLA LÖVIN

Susanne Gerland
(Miljödepartementet)

SFS

2020:1087

Publicerad
den

3 december 2020

;