SFS 2020:1088 Förordning om dels fortsatt giltighet av förordningen (2017:195) om stöd till forskning och utveckling samt innovation inom miljö, areella näringar och samhällsbyggande, dels ändring i samma förordning

SFS2020-1088.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om dels fortsatt giltighet av förordningen (2017:195) om

stöd till forskning och utveckling samt innovation inom

miljö, areella näringar och samhällsbyggande, dels

ändring i samma förordning

Utfärdad den 26 november 2020

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2017:195) om stöd till
forskning och utveckling samt innovation inom miljö, areella näringar och
samhällsbyggande, som gäller till utgången av 2020,

dels att förordningen ska fortsätta att gälla till utgången av 2023,
dels att punkt 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska ha

följande lydelse.

3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för stöd som har

beviljats före utgången av 2023.

Denna förordning träder i kraft den 31 december 2020.

På regeringens vägnar

ISABELLA L�VIN

Susanne Gerland
(Miljödepartementet)

SFS

2020:1088

Publicerad
den

3 december 2020