SFS 2020:1088 Förordning om dels fortsatt giltighet av förordningen (2017:195) om stöd till forskning och utveckling samt innovation inom miljö, areella näringar och samhällsbyggande, dels ändring i samma förordning

SFS2020-1088.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.