SFS 2020:1089 Förordning om dels fortsatt giltighet av förordningen (2017:721) om stöd till forsknings- och utvecklingsprojekt inom förorenade områden, dels ändring i samma förordning

SFS2020-1089.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om dels fortsatt giltighet av förordningen (2017:721) om

stöd till forsknings- och utvecklingsprojekt inom

förorenade områden, dels ändring i samma förordning

Utfärdad den 26 november 2020

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2017:721) om stöd till
forsknings- och utvecklingsprojekt inom förorenade områden, som gäller till
utgången av 2020,

dels att förordningen ska fortsätta att gälla till utgången av 2023,
dels att punkt 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska ha

följande lydelse.

3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för stöd som har

beviljats före utgången av 2023.

Denna förordning träder i kraft den 31 december 2020.

På regeringens vägnar

ISABELLA L�VIN

Susanne Gerland
(Miljödepartementet)

SFS

2020:1089

Publicerad
den

3 december 2020