SFS 2020:1091 Förordning om dels fortsatt giltighet av förordningen (2018:495) om bidrag för rening av avloppsvatten från läkemedelsrester, dels ändring i samma förordning

SFS2020-1091.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.