SFS 2020:1093 Förordning om ränta på lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar för 2021

SFS2020-1093.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ränta på lån till hemutrustning för flyktingar och

vissa andra utlänningar för 20211

Utfärdad den 26 november 2020

Regeringen föreskriver följande.

1 § Den ränta som ska betalas på lån till hemutrustning enligt 16 § första
stycket förordningen (1990:1361) om lån till hemutrustning för flyktingar
och vissa andra utlänningar ska vara 1,58 procent för 2021.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

�&SA LINDHAGEN

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Senaste förordning i ämnet 2019:1161.

SFS

2020:1093

Publicerad
den

3 december 2020