SFS 2020:1096 Förordning om ränta för år 2021 enligt 4 a § lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift

SFS2020-1096.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ränta för år 2021 enligt 4 a § lagen (1997:484) om

dröjsmålsavgift1

Utfärdad den 26 november 2020

Regeringen föreskriver följande.

1 § Den ränta som enligt 4 a § lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift ska
tas ut på fordringar som omfattas av den lagen och som har överlämnats för
indrivning ska vara 0,05 procent.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.
2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2021.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Maria �&hrling
(Finansdepartementet)

1 Senaste förordning i ämnet 2019:1181.

SFS

2020:1096

Publicerad
den

4 december 2020