SFS 2020:1097 Förordning om ändring i förordningen (2020:838) om omställningsstöd för maj–juli 2020

SFS2020-1097.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2020:838) om

omställningsstöd för maj–juli 2020

Utfärdad den 3 december 2020

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (2020:838) om omställningsstöd
för maj–juli 2020 ska ha följande lydelse.

1 § Denna förordning innehåller kompletterande bestämmelser om sådant
omställningsstöd som Skatteverket får lämna till företag enligt lagen
(2020:548) om omställningsstöd.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.
Omställningsstöd får lämnas i enlighet med Europeiska kommissionens

beslut den 12 oktober 2020 i ärende SA.58631 (2020/N) respektive SA.58822
(2020/N), med de ändringar som följer av kommissionens ändringsbeslut den
23 november 2020 i ärende SA.59563 (2020/N).

Enligt kommissionens beslut får ett beslut av Skatteverket att bevilja

omställningsstöd inte fattas efter den 30 juni 2021.

Denna förordning träder i kraft den 31 december 2020.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Niklas Ekstrand
(Finansdepartementet)

SFS

2020:1097

Publicerad
den

4 december 2020