SFS 2020:1102 Förordning om ändring i mediestödsförordningen (2018:2053)

SFS2020-1102.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i mediestödsförordningen (2018:2053)

Utfärdad den 3 december 2020

Regeringen föreskriver att 11 § mediestödsförordningen (2018:2053) ska ha
följande lydelse.

11 §1 Storleken på stöd enligt 10 § ska fastställas utifrån omfattningen av
det allmänna nyhetsmediets journalistiska verksamhet i området. Stöd får
uppgå till högst två miljoner kronor per område och kalenderår och får
beviljas för en insats under högst tre år.

Stöd för lokal journalistik kan delas mellan två eller flera allmänna

nyhetsmedier om en sådan fördelning bedöms bäst främja den journalistiska
bevakningen av området.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

AMANDA LIND

Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)

1 Senaste lydelse 2020:518.

SFS

2020:1102

Publicerad
den

8 december 2020