SFS 2020:1103 Förordning om ändring i förordningen (2020:523) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

SFS2020-1103.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2020:523) om ändring i

förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Utfärdad den 3 december 2020

Regeringen föreskriver att punkt 1 i ikraftträdande- och övergångs-
bestämmelserna till förordningen (2020:523) om ändring i förordningen
(1997:835) om arbetslöshetsförsäkring ska ha följande lydelse.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

SFS

2020:1103

Publicerad
den

8 december 2020